Embed

Embed

Gebouwd met: HTML, CSS

Embed is een simpele website, het is een photoshop design geconverteerd naar HTML en CSS. Gebruikmakend van het photoshop design heb ik het zo precies als ik kon nagebouwd.

Link naar website

Terug naar projecten

Enter site